รพ.น่าน เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2564 - 15 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลน่าน 2 (ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง)

เมื่อ วันอังคารที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(180) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)