อีกครั้งตามคำเรียกร้อง ! เปิด WALK IN ฉีดวัคซีน "แบบแพ็คคู่" เชิญชวน หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกล่มโรค

เมื่อ วันอังคารที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(181) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)