บริจาคเลือด 1 คน ได้โคต้าพามาฉีดวัคซีน 1 คน รีบๆมารับบริการนะครับ

เมื่อ วันพุธที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(171) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)