คลิปวิธีการใช้ยาเทคนิคพิเศษ ยาพ่นและยาฉีดอินซูลิน รพ.น่าน

เมื่อ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(637) โดย ไม่ทราบ(jenny)