ขอเชิญ ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน ทุกท่าน ลงทะเบียน เช็คอิน "ไทยชนะ" เมื่อมารับบริการ และปฏิบัติงานที่รพ.น่าน

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(415) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)