เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำความดี ด้วย "การบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

เมื่อ วันพุธที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(1041) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(vichet)