แจ้งเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 14900/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

แจ้งเรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 14900/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2019 อ่าน(789) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)