ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบันทึกจัดการ และส่งต่อข้อมูลภาพเอกซเรย์ดิจิทัล PACS และจออ่านฟิล์มรังสีแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบ

ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบันทึกจัดการ และส่งต่อข้อมูลภาพเอกซเรย์ดิจิทัล PACS และจออ่านฟิล์มรังสีแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 1 ระบบ 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(58) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)