ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบันทึกจัดการ และส่งต่อข้อมูลภาพเอกซเรย์ระบบ ดิจิทัล PACS และจออ่านฟิล์มรังสีแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่)

ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบันทึกจัดการ และส่งต่อข้อมูลภาพเอกซเรย์ระบบ ดิจิทัล PACS และจออ่านฟิล์มรังสีแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(112) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)