ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาจัดซื้อข้อสะโพกเทียมแบบไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน  30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(77) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)