ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงตึกประชารักษ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลน่าน จำนวน 1 งาน

ราคากลางงานปรับปรุงตึกประชารักษ์ ชั้น 2 โรงพยาบาลน่าน  จำนวน 1 งาน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(76) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)