รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(260) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)