ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อ เครื่องมือตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(74) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)