ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยวิกฤตปรับด้วยไฟฟ้า ๔ มอเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เตียงผู้ป่วยวิกฤตปรับด้วยไฟฟ้า ๔ มอเตอร์       จำนวน     ๔     หลัง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(74) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)