ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลาง โรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักทำความสะอาดผ้าตึกผ่าตัด และศูนย์จ่ายกลาง โรงพยาบาลน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(74) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)