ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 อ่าน(68) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)