ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเว

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์

ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑ เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2023 อ่าน(71) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)