ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas Reagent IQM จำนวน 4,950 เทสต์

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจ Blood Gas Reagent IQM จำนวน 4,950 เทสต์ 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2023 อ่าน(24) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)