ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (วัสดุกระดูก) จำนวน 2 รายการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2023 อ่าน(30) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)