ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (SpinalSystem) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลัง (SpinalSystem) จำนวน ๓ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2023 อ่าน(33) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)