ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง ได้แก่

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
3 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
4 ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(186) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)