ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อแบคทีเรีย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบหาชนิดของเชื้อแบคทีเรีย จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(46) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)