ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงพักขยะติดเชื้อ ฯ

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(31) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)