ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างก่อสร้าง)

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2023 อ่าน(64) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)