ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลน่าน พ.ศ.2566

เพิ่มช่องทางสำหรับประชาชนยืนคำขอหรือติดต่อโรงพยาบาลน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(470) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)