ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV จำนวน 7,000 เทสต์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (น้ำยาตรวจวิเคราะห์ HIV/HCV/HBV) จำนวน 7,000 เทสต์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(12) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)