ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ชุด จำนวน ๒๔ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ชุด จำนวน ๒๔ ชุด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(26) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)