โครงการจัดซื้อยา CAPD 2.5% DEXT./ LOW CAL 5 L โดยวิธี e-bidding

เลขที่โครงการ 66027409437

ประกาศวันที่ 10 มี.ค. 2566

ขอรับเอกสารในระบบ 10 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566

กำหนดขอเสนอราคาในระบบ 20 มี.ค. 2566 เอกสารอยู่ในข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ส่งตัวอย่าง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ภายในวันที่ 27 มี.ค. 2566

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(15) โดย เภสัชกรรม (คลังยา)(ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์)