โครงการจัดซื้อยานวัตกรรม Atorvastatin 40 mg โดยวิธี e-bidding

เลขที่โครงการ 66027570357

ประกาศวันที่ 7 มี.ค. 2566

ขอรับเอกสารในระบบ 7 มี.ค. 2566 - 14 มี.ค. 2566

ส่งตัวอย่าง 1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2566

กำหนดขอเสนอราคาในระบบ 15 มี.ค. 2566 เอกสารอยู่ในข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(23) โดย เภสัชกรรม (คลังยา)(ชัชรีย์ ธีระไพรพฤกษ์)