ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 อ่าน(720) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)