ประกาศโรงพยาบาลน่าน หลักเกณฑืการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเวชระเบียน

หลักเกณฑืการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาเวชระเบียน สำเนาเอกสาร หรือขอสำเนาเอกสารที่มีคำรับรองถูกต้อง และค่าบริการทางการแพทย์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2023 อ่าน(196) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)