ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://pdpa.moph.go.th/pdpa/law_country.php

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2023 อ่าน(311) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)