ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม ค.ศ. 2023 อ่าน(550) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)