ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(231) โดย นิติการ(วิภาพรรณ สัตตพิธรัตน์)