รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(1459) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)