ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ในเลือดชนิดอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจARKRAY HA-8190V

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1c) ในเลือดชนิดอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจARKRAY HA-8190V 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(20) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)