ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้าง (กั้นห้องสนง.ศูนย์เปลใน)

ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(25) โดย พัสดุ(ศักดิ์สยาม สินทุมวงค์)