ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการและห้องเลขา จำนวน 1 งาน

งานปรับปรุงพื้นห้องทำงานผู้อำนวยการและห้องเลขา  จำนวน 1 งาน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(18) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)