ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 5 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 5 ตำแหน่ง ได้แก่

1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

2 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
4 ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
5 ตำแหน่งพนักงานบริการ 

กรุณาแสดงรูปถ่ายผลการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program/ATK) เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการรายงานตัวทุกครั้ง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(333) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)