ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล

 

กรุณาแสดงรูปถ่ายผลการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program/ATK) เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการรายงานตัวทุกครั้ง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(260) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)