หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(294) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)