ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ฯ

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร

โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๑ เครื่อง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(179) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)