ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง ได้แก่
1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
3 ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด

กรุณาแสดงรูปถ่ายผลการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อโควิดแอนติเจน (Covid-19 Antigen Test Program/ATK) เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะหรือเข้ารับการรายงานตัวทุกครั้ง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(136) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)