ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมฯ)

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจอทัล จำนวน 1 เครื่อง)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(18) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)