รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 5 ตำแหน่ง ได้แก่

1 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3 ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ

5 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(601) โดย ทรัพยากร(ทรัพยากรบุคคล)