ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เรื่องชุดสว่านเจาะกระดูก ชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน ๑ ชุด

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(117) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)