ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(79) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)