ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร โรงพยาบาลน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 เครื่อง)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(89) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)