ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติ

โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 2022 อ่าน(397) โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์(บรรจง กิตติสว่างวงค์)