ประกาศราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออกและห้องน้ำ ตึกพิทักษ์ไทยชั้นล่าง จำนวน ๑ งาน

งานก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า-ออกและห้องน้ำ ตึกพิทักษ์ไทยชั้นล่าง จำนวน ๑ งาน 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(35) โดย พัสดุ(พัสดุบำรุงรักษา)